Phan Mem Toan Cau

Cách thức thanh toán

Cách thức thanh toán

Cách thức thanh toán khi mua hàng tại Toàn Cầu

Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

1. Quý khách chỉ thanh toán khi nhận được các sản phẩm của công ty chúng tôi bằng tiền mặt

2. Công ty chúng tôi cũng chấp nhận các hình thức thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng

Mở Khung
Hỗ trợ trực tuyến

icon gmail toan cau Gmail:

managertoancau@gmail.com